ครีมยางพารา ครีมหน้าขาว ยางพารา POS

ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง ครีมยางพารา ของแท้ (ปลีก-ส่ง) ทั่วประเทศ ครีมยางพารา เป็น ครีมลดสิว หลุมสิว รอยสิว รอยดำ ฝ้า กระ หน้าไม่เรียบเนียน ให้กลับมาขาว เรียบ หน้าเด้ง ใส ไร้สิว ริ้วรอย หนึ่งในผลงานวิจัยของ ม.สงขลานครินทร์ (มอ) หาดใหญ่ : สายด่วน 0 8 3 – 5 3 3 3 3 6 9

ข่าว – มอ. ประดิษฐ์หมอนเจลยางพารา ป้องกันแผลกดทับ คุณภาพเท่าต่างประเทศในราคาถูกกว่าครึ่ง !

By ครีมยางพารา • May 2nd, 2010 • Category: ข่าว

ม.อ.คิดค้นหมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพาราแปรรูป ป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด ยึดหยุ่นได้ตามแรงกดทับ ลดแรงกดบริเวณศรีษะและใบหน้า แม้ต้องถูกกดทับนานกว่า 4 ชั่วโมง หมอนเจลฯนำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาตั้งแต่ 8,000-10,000 บาท ในขณะที่หมอนเจลฯ ที่ผลิตได้เองมีราคาเพียง4,500บาทเท่านั้นนำไปใช้แล้วในห้องผ่าตัดใหญ่ของ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในอนาคตจะประดิษฐ์วัสดุป้องกันแผลกดทับเพื่อรองรับอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกายตามความต้องการของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

แผลกดทับเกิดจากแรงกดจากภายนอกกระทำต่อผิวหนังทำให้เกิดความ ดันกดทับระหว่างผิวสัมผัส มักพบในผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับตัวได้เป็นเวลานาน เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ป่วยที่ดมยาสลบและผ่าตัดเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการผ่าตัดที่นานเกิน 2 ชั่วโมง ได้แก่ การผ่าตัดสมอง ผ่าตัดในช่องปอด หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งต้องใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมงขึ้นไป และผู้ป่วยจะต้องนอนผ่าตัดในท่านอนคว่ำ หากเกิดแผลกดทับบริเวณผิวหนังและกล้ามเนื้ออาจเกิดความพิการ และต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

การป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทำได้โดยการพลิกตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง แต่ในผู้ป่วยที่ดมยาสลบและผ่าตัดเป็นเวลานานไม่สามารถขยับตัวได้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดแรงดันกดทับบริเวณใดบริเวณหนึ่งด้วยเหตุนี้คณะ ผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วย ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะ แพทยศาสตร์ ดร. ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศ.นพ.วิทูร ลีลามานิตย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีความพยายามที่จะประดิษฐ์วัสดุรองรับเพื่อป้องกันบริเวณที่จะเกิดแผลกด ทับสูง เช่น บริเวณศีรษะและใบหน้า ทางคณะผู้วิจัยพยายามใช้ยางพาราแปรรูปซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายภายในประเทศ และช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ยางพารา ลดการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงกว่าหลายเท่า โดยหมอนเจลฯ ที่นำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคา 8,000-10,000 บาท ในขณะที่หมอนเจลฯ ที่ผลิตเองมีราคาประมาณ 4,500 บาท

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ วิสัญญีแพทย์ โรง พยาบาลสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเปิดเผยว่าหมอนเจลรองศีรษะป้องกันแผลกดทับ (Latex polymer head pad for intraoperative pressure sore prevention) ผลิตจากพอรียูรีเทนเจลแล้วห่อหุ้มด้วยยางพาราแปรรูปที่ปรับโมเลกุลแล้ว เพื่อให้สามารถยึดหยุ่นได้ตามแรงกดทับ และพยายามปรับความนิ่มของเจลให้เหมาะกับการใช้งาน รูปทรงของหมอนออกแบบเพื่อรองรับศีรษะสำหรับใช้ในการผ่าตัดท่านอนตะแคงและ คว่ำ เพื่อลดแรงกดบริเวณใบหน้า หน้าผาก แก้ม และลูกตา และออกแบบให้มีช่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อดูแลผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 22 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 10 เซนติเมตร สูง 5 เซ็นติเมตร

จากการนำไปใช้จริงในผู้ป่วยจำนวน 51 ราย ที่มาผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยต้องจัดท่านอนคว่ำหรือนอนตะแคง ใช้เวลาในการผ่าตัดมากกว่า 2 ชั่วโมง พบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการผ่าตัดของผู้ป่วยที่ใช้หมอนเจลฯ ผู้ป่วยต้องนอนนิ่งและเกิดแรงกดเป็นเวลา 232 นาที (เกือบ 4 ชั่วโมง)

ผู้ป่วย 35 ราย หรือร้อยละ 68.6 ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสหมอนเจล ยางพารา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และผู้ป่วย 16 ราย หรือร้อยละ 31.4 ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสหมอนเจลฯ เกิดรอยแดงเล็กน้อย โดยที่ผู้ป่วยทุกคนที่ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลง สามารถหายกลับสู่สภาพเดิมภายในเวลา 30-60 นาที

จากการใช้จริงในผู้ป่วย หมอนเจลฯที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถลดการเกิดแผลกดทับได้ดี ทำให้ผิวหนังถูกทำลายน้อยลง ความรุนแรงของการทำลายชั้นผิวหนังน้อยลง ถึงแม้ผู้ป่วยถูกกดทับอยู่นานกว่า 4 ชั่วโมง ก็ตาม

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันหมอนเจลฯมีการนำไปใช้ในห้องผ่าตัดใหญ่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ยังได้นำไปใช้ที่หอผู้ป่วยด้วย รวมทั้งโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วประเทศ ได้ติดต่อเพื่อขอนำหมอนเจลฯไปใช้ เพื่อให้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ผู้วิจัยจึงได้มอบหมายให้บริษัทพี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการแก่ผู้สนใจที่จะนำไปใช้ และจากการตอบรับอันดีจากผู้ใช้ คณะผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์วัสดุรองรับป้องกันแผลกดทับในรูปแบบที่ตรงกับความ ต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น ได้แก่ “แผ่นรองนั่งป้องกันแผลกดทับ” สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และ“หมอนรองรักแร้ป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดท่านอนคว่ำ” อีกด้วย

ในอนาคตจะพยายามประดิษฐ์และพัฒนาวัสดุป้องกันแผลกดทับ เพื่อรองรับอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย สำหรับนำไปใช้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด และอาจจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประดิษฐ์ที่นอนและแผ่นรองนั่งบนรถเข็น สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตต่อไป

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำหมอนเจลฯ เข้าร่วมแสดง ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 69 ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 จัดโดย “ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” รวมทั้งงาน “Rubber Products & Innovation Expo 2009 ” จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และล่าสุดได้จัดแสดงแก่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 และได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552 ขณะกำลังอยู่ระหว่างจดสิทธิบัตรผลงานดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่นี่ ในราคาชิ้นละ 5,500 บาทค่ะ (กรุณาติดต่อที่เราก่อนค่ะ เพราะสินค้าต้องใช้เวลาผลิต อาจไม่มีของในช่วงที่สั่งค่ะ)

ภาพ/ข่าว จาก เวปไซต์มหาิวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Related posts:

อนาคตชาวสวนมีเฮ…ครีมหน้าใสจากยางพารา สุดยอดนวัตกรรมที่หนึ่ง่ของโลก จากม.อ.หาดใหญ่
[Clip] ครีมยางพารา ออกข่าวช่อง 9 อสมท
TCELS หนุน มอ.วิจัยสารสกัดยางพาราผลิตครีมผิวสีแทน
หมอใหญ่ เตือนวัยรุ่น-สาวประเภท 2 ที่ฮิตใช้ "ครีมกัดผิว" เร่งขาวทันใจ อนาคตเสี่ยงมะเร็งผิวห...
"เซรั่ม" ยางพารานวัตกรรมใหม่ ผลิตผลนักวิจัย มอ.หาดใหญ่
'ทีเซลส์'แนะใช้เซรั่มยางพาราฟื้นฟูผิวหลังเผชิญแดดเล่นน้ำสงกรานต์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply